- - - - - -
csütörtök, 23 május 2024

 

alt 

TIOP-1.2.3-11/1

 

 

Első, uniós, nyertes pályázatunk

 

 

Intézményünk, a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon 2012-ben támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” pályázatán, „Egyenlő esélyű könyvtárhasználat"címmel.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
Az igényelt támogatás összege, a projekt elszámolható költsége: 4.498.898.- Ft.

 

 


TIOP-1.2.3-11/1 pályázat alapvető célja:

Az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.

 

A projekt célja kettős: Egyrészt a szemlélet-és a technológiaváltással a könyvtárhasználat megújítása, a művelődés egyenlő esélyű könyvtári és információs támogatása, az olvasók számának növelése. Könyvtári információs rendszer, adatbázis létrehozása, online könyvtári szolgáltatás működtetése és a könyvtári munkafolyamatok támogatása. A könyvtár oktatási szerepének erősítése.

Másrészt: az infrastrukturális feltételek megteremtése. Ezzel a könyvtári szolgáltatások színvonalának emelése, megkülönböztetett figyelmet szentelve a fogyatékkal élőkre. Az infrastrukturális fejlesztést követően a könyvtárak közötti együttműködésen alapuló szolgáltatások fejlesztése. A könyvtárban őrzött dokumentumokhoz és könyvtári könyvekhez történő egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása intézményünk mindkét épületében. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének, akadálymentes használatának biztosítása a fogyatékossággal élő, tanulásban akadályozott és gyengén látó sajátos nevelési igényű tanulóink számára is.

A pályázat keretében lehetőség nyílik a fent leírt célok megvalósítására: egységes könyvtári informatikai infrastruktúra kialakítására, szoftvertámogatással, hardver-feltételek megteremtésével.

 

 

 

A pályázat megvalósítási ideje: 2013.02.01 – 2013.09.30.

A projektet 322.595.337 forintos európai uniós támogatásból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásával biztosítja.