- - - - - -
vasárnap, 05 február 2023

Szekszárdi Tankerületi Központ

                  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Bezerédj Általános Iskola

biológia - kémia vagy biológia - testnevelés szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Szentháromság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biológia-kémia vagy biológia-testnevelés tantárgyak oktatása felső tagozaton. Tanári feladatok ellátása (tehetséggondozás, felzárkóztatás) a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, biológia-kémia vagy biológia-tesnevelés szakos általános iskolai tanári végzettség, szakképzettség,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 •       Magyar állampolgárság.
 •       Cselekvőképesség.
 •       Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Motivációs levél.
 •       Fényképes szakmai önéletrajz.
 •       Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.
 •       Aláírt hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (1. sz. melléklet), valamint szükség esetén hozzájárulás az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez (2. sz. melléklet). Mindkét nyilatkozat elérhető a Szekszárdi Tankerületi Központ honlapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Pál Krisztina intézményvezető nyújt, a +36 30 352 2223 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Kovácsné Pál Krisztina intézményvezető részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       http://bezeredj.hu/ - 2022. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázati kiírás nem minősül ajánlattételnek és kötelezettségvállalásnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.