- - - - - -
szombat, 23 október 2021

 

Tájékoztató a gyógytestnevelés-foglalkozások rendjéről

Tisztelt Szülők!

 

Gyermeküket az iskolaorvos szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelési ellátásba sorolta be, amelynek feladata a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. Az érvényben lévő törvényi rendelkezések alapján a részvétel kötelező a gyógytestnevelési órákon.

A legfontosabb tudnivalók az alábbiak:

  1. A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Gyermekük orvosi szűrővizsgálata 2019 májusában megtörtént. (A szűrés eredményét az iskolavédőnő továbbította Önök felé.) A vizsgálat alapján gyermekük számára indokolt a gyógytestnevelési foglalkozásokon való részvétel. Diagnózis: Pes planovalgus (a láb boltozatának süllyedése).
  2. A gyógytestnevelés ellátása a tanév rendjéhez igazodik, intézményünkben a tanuló órarendjébe beépítve történik, szakképzett gyógytestnevelő irányításával. (Tímárné Steigerwald Katalin)

A gyógytestnevelés-óra időpontja: szerda 5. óra (a testnevelés órával párhuzamosan). Helye: az iskola dzsúdóterme.

  1. A pedagógus a tanuló teljesítményét rendszeresen értékeli, félévkor és a tanítási év végén. (Osztályzattal és/vagy szövegesen minősít.) Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, ha gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő együtt végzi.
  2. Ha a tanuló a gyógytestnevelési óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
  3. A gyógytestnevelési órákra is érvényes, hogy amennyiben a tanulónak az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen az adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető. Kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

A tájékoztató a Nemzeti Pedagógus Kar illetve a Pedagógiai Szakszolgálat ajánlása alapján készült.

 

                                                                                                      

 Kovácsné Pál Krisztina

                                                                                                                 intézményvezető

Paks, 2019. szeptember 10.