- - - - - -
csütörtök, 23 május 2024

Könyvtár

 


Könyvtáros: 

Fallerné Krasznavölgyi Eszter és Kohlné Varga RózsaA könyvtár nyitva tartása:

 

Délelőtt

Délután

Hétfő

----

14.00-14.45

Kedd

----

13.00-14.45

Szerda

----

---- 

Csütörtök

----

13.00-14.45

Péntek

----

13.00-14.45

 

 

 

Az iskolai könyvtárunk alapvető rendeltetése a pedagógiai tevékenység segítése: a pedagógusok nevelő-oktató munkáját, a diákok tanulását, önművelését, szabadidejének hasznos eltöltését segítő dokumentumok gondozása. Intézményünkben 1982 óta van iskolai könyvtár.

A jelenlegi könyvtár elődje iskolánk egyik Anna utcai tantermében működött. A Polgári Iskola 1989. évi újjáépítése után, annak tetőterében kapott új helyet, jelentősen megnövekedett olvasótérrel. A változás lehetővé tette a gyarapodást és a technikai feltételek bővülését is.  

Állománya kb. 10000 dokumentum, melyben benne foglaltatnak a tartós tankönyvként használatos tankönyvek, a nem hagyományos dokumentumok (CD-ROM-ok, videokazetták, DVD-k) illetve a pedagógusok számára létrehozott szakirodalmi állomány is.

Tanulóink kb. 8000 kötetből válogathatnak szabadon, amelyeket a könnyű hozzáférhetőség kedvéért szabad polcokon helyeztünk el részükre. Folyóiratok, újságok helyben olvasására is van lehetőségük.

A könyvtár alkalmas szakórák tartására is, mivel jól felszerelt technikai eszközökkel
(nagy képernyős TV, DVD - és videó lejátszó, projektor).

 

 

Intézményünk 2012-ben támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” pályázatán, „Egyenlő esélyű könyvtárhasználat"címmel.

Így 2013-ban megkezdődött a könyvtár infrastrukturális fejlesztése, majd a könyvtári információs rendszer, adatbázis folyamatos létrehozása, amely egyben az online könyvtári szolgáltatás működtetésének feltétele is. 2013-tól internetezési lehetőség is bővíti a kínálatot.

Az iskolai könyvtár kapcsolatot tart a Kincskereső Városi Gyermekkönyvtárral, annak rendezvényeibe rendszeresen bekapcsolódunk (Regélő, a Népmese napja rendezvényei, évfordulókhoz köthető programok, vetélkedők).

A könyvtár szolgáltatásait térítés mentesen igénybe veheti az iskola valamennyi tanulója és dolgozója.