- - - - - -
csütörtök, 23 május 2024

 

Angol / német – mint idegen nyelv 1-8. évfolyam

 

 

Napjainkban egyre inkább felértékelődik a nyelvtudás, ezért a korábbi évekhez képest lényegesen nagyobb az igény az emelt óraszámú nyelvoktatásra az általános iskola teljes időintervallumában. Lehetőséget szeretnénk biztosítani az idegen nyelvek közötti szabad választásra azáltal, hogy a 2018/19. tanévtől mind a német mind az angol nyelvet azonos tanrend szerint, teljesen megegyező óraszámmal biztosítjuk valamennyi évfolyamon az alaptantervhez képest megemelt óraszámban.

 

Iskolánkban az első évfolyamtól választható a német nyelv az angol és a német mint idegen nyelv.

Negyedik évfolyamtól szintén választhatják a tanulók mind az angol mind a német nyelvet. Amennyiben a csoportlétszám az osztályban nem éri el a nyolc főt mindkét nyelv esetén, akkor a többség választásának megfelelően kerül meghatározásra a tanult idegen nyelv.

 

Évek óta külföldről érkező angol anyanyelvű gyakornokokat fogadunk az idegen nyelvi kommunikációs képességek – készségek hatékony fejlesztése érdekében (AIESEC-program). A szabadon felhasználható órakereteink legnagyobb részét az angol illetve a német nyelv oktatására fordítjuk.