- - - - - -
csütörtök, 23 május 2024

 

Német nemzetiségi nyelvoktatás

 

 

Német nemzetiségi nyelvoktatásunk 1982 óta valósítja meg az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, emellett biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség történelmének, szellemi és tárgyi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.

A soknemzetiségű Európai Unió tagjaként kiemelkedő szerepet kapott nemzetiségi hagyományaink ápolása, fontos a másság elismerése és elismertetése.

Az idegen nyelvek ismerete még inkább lényeges, mint azelőtt. Az elődeinktől kapott szellemi örökség átadásával iskolánk diákjait olyan szellemben neveljük-oktatjuk, hogy mindenkor tudják tisztelni a múltat, értékelni a jelent és tudjanak bizakodva tekinteni a jövőbe.

Iskolánkban nyelvoktató kisebbségi oktatás folyik, a tanítás nyelve a magyar nyelv.

A nyelvoktató kisebbségi oktatásunk a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy kialakítsuk a tanulókban az igényt és a képességet, hogy gondolataikat, véleményüket és javaslataikat elődeik nyelvén tudják kifejezni. A tanórák középpontjában a nyelvhasználat áll.  Oktatásunk része a nemzetiségi német néptánc és ének tanítása az 1-4., valamint a nemzetiségi hon- és népismeret az 5-8. évfolyamokon.