Paksi Bezerédj Általános Iskola


 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Címlap Dokumentumok Közzétételi lista
Közzétételi lista

 


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza:

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 3. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, (lásd: eseménynaptár)
 4. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot.(lásd: intézményi dokumentumok)

 Az iskolai közzétételi lista a fentieken túl az alábbiakat is tartalmazza [Korm. r. 23. § (3)]:

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,(lásd: lejjebb)
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 5. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 6. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 7. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 8. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.


A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat
PDF az alábbi linken
 


 Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve       

 

6. évfolyam

8. évfolyam

Telephelyi összefoglaló

2014 2014 2014
2015 2015 2015
2016 2016 2016
2017 2017 2017
2018 2018 2018