Paksi Bezerédj Általános Iskola


 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Címlap Dokumentumok

KategóriákFájlok

folder icon 1 Közzétételi lista

 


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza:

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 3. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, (lásd: eseménynaptár)
 4. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot.(lásd: intézményi dokumentumok)

 Az iskolai közzétételi lista a fentieken túl az alábbiakat is tartalmazza [Korm. r. 23. § (3)]:

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,(lásd: lejjebb)
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 5. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 6. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 7. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 8. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.


A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat
PDF az alábbi linken
 


 Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve       

 

6. évfolyam

8. évfolyam

Telephelyi összefoglaló

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2015 2015 2015