Paksi Bezerédj Általános Iskola


 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Címlap Diákok Diákönkormányzat
DÖK

A DÖK tisztségviselői

Bővebben...
 

DÖK

A DÖK szervezeti és működési rendje:

Az iskolai Diákönkormányzat a tanulói jogokat érvényesíti. Jogszabályokban meghatározott jogkörökkel rendelkezik. Tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata alapján végzi, melyet a diákönkormányzat készít el, a tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá.

A Diákönkormányzat élén annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott elnök áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetése és a nevelőtestület előtt a Diákönkormányzat elnöke képviseli.

A Diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanárok támogatják. Megbízásukat– a diákközösség javaslatára az intézményvezető adja. A patronáló pedagógusok közvetítik a diákság kérdéseit, felvetéseit, véleményét a nevelőtestület felé.
A diákközösségek az iskola helyiségeit összejöveteleikre, a diákjogokból eredően, a szabályzatokban lefektetett módon használhatják.

A Diákönkormányzat feladatkörébe tartozik:
 • az iskolai tanulói ügyelet megszervezése,
 • szabadidős programok, rendezvények szervezése,
 • tanulói eredmények iskolai faliújságon történő közzététele.
A Diákönkormányzat döntési jogkörrel rendelkezik:
 • Bezerédj-díj adományázásáról,
 • egy tanítási nap programjáról,
 • a tanulói ügyeleti rend kialakításáról.
Véleményezési jogot gyakorol:
 • SZMSZ, házirend elfogadásakor illetve módosításakor
 • kiemelkedő jutalmazási kérdésekben és fegyelmi felelősségben.
A Diákközgyűlés
A tanulóközösség informáló és véleményező fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlést a diákönkormányzat működési szabályzata alapján kell összehívni tanévenként legalább egy alkalommal. Ülése nyilvános. Üléseiről jegyzőkönyv készül.

A DÖK kapcsolattartási rendje
A Diákönkormányzat vezetősége az osztályok által delegált diákképviselőkből áll. Képviselőin keresztül gyakorolja jogait.

Diákönkörmányzat munkáját segítő pedagógusok: Juhász Veronika, Sántáné Blatt Szilvia, Szász Barbara