Paksi Bezerédj Általános Iskola


 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Iskolánk

Iskolatörténet

ISKOLÁNK TÖRTÉNETEBezerédj István, iskolánk névadója

Iskolánk 1993-ban ünnepelte fennállása 100 évfordulóját. Egy évszázad alatt sok dolgot élt meg: körzetesítést, bővítést, karcsúsítást, névváltozást, átkeresztelést, államosítást stb.
Mindezek közepette tette dolgát: nevelte jóra, szépre és tanította olvasni, számolni és a világban eligazodni Paks ifjú polgárait.

1893. szeptember elsején megnyitotta kapuját a Paksi Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskola a volt Kornis Kúriában (Deák F.u. 6.). Az épületet 1893. június 5-én a Vallás - és Közoktatásügyi Minisztérium 16250. sz. leiratában jóváhagyta Paks képviselőtestületének 1892. december 29-én kelt 1896- ban iskolai célokra átépítették, ekkor létesült a tornaterme is.

A polgári iskola beindulásával az elemi iskolák mellett egy magasabb fokú oktatási intézmény jött létre Pakson, a 10-14 éves korosztály oktatására, nevelésére. Az iskola célja volt, értelmes, művelt polgárokat, iparosokat, kereskedőket nevelni. A gyermekek sokoldalú fejlődését segítette az önképzőkör, sportkör, a fakultatív tantárgyak és a rendszeres tanulmányi kirándulások.
1939. október 16-án, miniszteri rendelettel a polgári leányiskolát közös igazgatás alá vonták.
A leányiskolát Mihálik Gézáné alapította 1912-ben. A magán polgári iskolát 1920-ban államosították. 1926-ban kapta meg a Daróczy - kúriát (Anna u. 16.).
Az 1940/41-es tanévtől, az iskola Paksi Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola néven működött tovább. 1944-45-ben a front átvonulása következtében az iskola épületei nem, de felszerelése nagyrészt elpusztult.
Az 1945. augusztus 16-án megjelent, az általános iskolák szervezéséről szóló rendelet újabb szervezeti átalakítást indított el az iskola életében.
1945. szeptemberében a polgári iskola első osztályai helyett általános iskolai 5. osztályok indultak. 1946-ban, hogy a 8. osztályos, alsó- és felső tagozattal bíró általános iskola megvalósuljon, a községi iskolát összevonták a polgári iskolával.
Az iskola új neve: Paksi Magyar Állami Polgári Fiú - Leány és Általános Iskola.
1948-ban az egyházi iskolák államosítása újabb változást hozott az iskola életében. Az államosítás előtt három általános iskola működött Pakson (1 állami és 2 felekezeti), ezekből szerveződött a két állami általános iskola, az 1 sz. illetve a 2 számú. A két iskola között a területi elveket figyelembe véve osztották fel a hat iskola épületét. Az 1 sz. iskola igazgatója, nevelőtestületének többsége előzőleg a polgári iskolában dolgozott, így a hagyományok itt folytatódtak.
A növekvő gyermeklétszám, a pusztai iskolák körzetesítésének igénye, 1962-ben egy új iskola beindítását tette szükségessé (3 sz. iskola). Az új iskola beindításával az erősen leromlott állapotú épületekben működő 1.sz. és 2. sz. iskolák helyzete nem változott. Egyre több tantermet nyilvánítottak szükségtanteremmé, illetve zártak be életveszély miatt. Az 1975-ben történt összevonás átmenetileg javított az iskola helyzetén (szaktantermes oktatás). A tárgyi feltételekben igazi változást az 1982-ben átadott új épület hozott (piros iskola).
1995-ben, az új alsó tagozatos épület felépítése után, az iskola történetében először egy épülettömbben működhet a két tagozat.
Iskolánk utolsó pusztai tagiskolája 1978-ban szünt meg.
Rövid ideig iskolánk igazgatása alatt működött a dunakömlődi iskola és a zeneiskola.
1972-től - 2000-ig a gyógypedagógiai tagozat a hozzátartozó diákotthonnal is iskolánkhoz tartozott.
A gyógypedagógiai tagozat önálló intézményként kivált a Bezerédj Általános Iskolából.

A 2000/2001-es tanévtől 1 - 8 osztályokkal működő általános iskolaként folytatta működését a Bezerédj Iskola.
A 2009/2010-es tanévtől ismét iskolánkhoz csatolták a gyógypedagógiai tagozatot.
Iskolánk új neve így: Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon. A 2014/2015-ös tanévben újabb szervezeti változás történt a gyógypedagógiai tagozat elcsatolásával, így 2014. szeptember elsejétől iskolánk új neve: Paksi Bezerédj Általános Iskola.

ugrás a lap tetejére