Paksi Bezerédj Általános Iskola


 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Címlap Beiskolázás 2019-2020 Beiskolázási tudnivalók

Beiskolázási tudnivalók

altalt

Tisztelt Szülők!


 Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket  
a jövendő első osztályos kisdiákok beiskolázásával kapcsolatos tudnivalókról.

 

Általános tudnivalók, a beíratás rendje

BEMUTATKOZUNK!

Körzethatárok - utcajegyzék

Szükséges dokumentumok  Általános tudnivalók

Tanköteles korú gyermekek beiskolázása a 2019/2020. tanévre

 

 

Magyarországon - a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése szerint   - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 (4) A tankötelezettség kezdetéről 
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
 c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

 

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra
 
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
 
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
 
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a közös szülői felügyelet gyakorlásáról szóló nyilatkozatot kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A beíratás helye:  Paksi Bezerédj Általános Iskola titkársága (Főépület 1. sz. iroda)

A beíratást végzi: az intézményvezetés és az iskolatitkár(06/75 200-324)


A beíratás rendje a következő:

Beíratáskor a szülőnek a kötelező felvételt biztosító körzet szerinti vagy a választott iskolában kell jelentkeznie.  
A beíratás a gyermek adatainak az adott iskolában, a törzslapon való rögzítésével történik. 
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító (körzet szerinti) iskolába kívánja íratni gyermekét, az általa választott iskolában úgynevezett "várólistára" kell feliratkoznia.
Ha a választott (nem a körzethez tartozó) iskolában a körzetből jelentkezők és a jogszabályi előírásoknak megfelelően előnyben részesítendő jelentkezők mellett a törvényesen kitölthető létszámkereten belül marad még szabad hely, úgy a létszámkeret felső határáig az osztályok az adott iskolába felvételi kérelmet benyújtókkal feltölthetők.
Az iskolák szabad helyeik és a várólistán szereplők számának ismeretében a beíratás lezárulását követően hoznak döntést.
A tanköteles gyermekek szüleit az iskolák hivatalosan is értesítik arról, hogy a várólistán jelzett igényüket teljesíteni tudták-e, vagy csak az eredeti, kötelező felvételt biztosító iskola tudja biztosítani számukra a felvételt.

ugrás a lap tetejére

  Körzethatárok - utcajegyzék

 Felvételi körzet:

 • Akác utca, Anna utca, Arany János utca, Árok utca, Attila utca,
 • Bajcsy-Zsilinszky utca, Bástya utca, Báthori utca, Bem utca,
 • Csendes utca, Csonka köz, Csónak utca,
 • Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Dobó István utca, Dózsa György út 76. számig, Dr. Novák Sándor utca, Dr. Pongrácz Sándor utca, Duna utca, Duna part, Dunaföldvári út,
 • Eötvös utca, Erkel Ferenc utca, Ezredvég utca,
 • Fecske utca, Fehérvári út,
 • Gárdonyi Géza utca,
 • Hajnal utca, Haladás utca, Halász utca, Hangya köz, Hattyú utca, Hegyalja utca, Hegyhát utca, Hidegvölgy utca, Híd utca, Hunyadi utca,
 • Ida utca, Imre utca,
 • Jámbor Pál utca, Jókai Mór utca, József Attila utca,
 • Kalap utca, Kálvária utca, Kereszt utca, Kert utca, Keskeny utca, Kilátó utca, Kinizsi utca, Kornis utca, Kosár utca, Kossuth Lajos utca, Kömlődi út, Könyök utca,
 • Laktanya utca, Lánc utca, Levendula utca, Liliom utca,
 • Május 1. utca, Mária utca, Mátyás Király utca, Mező utca, Munkácsy Mihály utca,
 • Nyár utca,
 • Öreghegy utca, Ősz utca,
 • Pacsirta utca, Pákolitz István utca, Petőfi utca, Péter utca,
 • Retek utca, Rosthy utca, Rókus utca, Rózsa utca,
 • Sas utca, Sárgödör tér, Sebestyén utca, Sík sor, Sport utca,
 • Szent István tér, Szentháromság tér, Szent János utca, Széchenyi tér, Szérűs utca, Szív utca, Szőlőhegy utca,
 • Tavasz utca, Temető utca, Templom utca, Templom tér, Toldi Miklós utca,
 • Üstökös utca,
 • Vas köz, Váci Mihály utca, Vásárhelyi Pál utca, Villany utca, Virág utca, Völgy utca, Vörösmarty utca,
 • Zöldfa utca.

 ugrás a lap tetejére

   Szükséges dokumentumok

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyigazolvány), lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Óvodai szakvélemény,
 • Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény      
 • SNI tanulók esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Tartózkodási helyet igazoló, ideiglenes lakcímkártya (állandó, bejelentett lakcím hiányában)
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (beszerezhető az óvodákban, iskolánkban, valamint a Paksi tankerületnél) - letöltése itt (A nyilatkozatot minden esetben ki kell tölteni!)
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről - letöltése itt
 • Anamnézis lap - letöltése itt
 • Nyilatkozat etika és erkölcstan oktatásról - letöltése itt
 • Nyilatkozat képzési irány választásáról - letöltése itt
 • Étkezést igénylő lap - letölthető itt
 • Tájékoztató étkezésről - letölthető itt
Kérjük még továbbá:
 • születési anyakönyvi kivonat másolata (a pontos adategyeztetés miatt)
 • a gyermek TAJ- kártyaszáma, személyi igazolványszáma, lakcím kártya
 • határozat rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményről
 • igazolás arról, hogy
           a szülő nagycsaládos
           a gyermek tartósan beteg (szakorvosi igazolás)
 • az oltási kiskönyv azon oldalainak a fénymásolatát, amiben a kapott oltások szerepelnek (a gyermek neve lehetőleg szerepeljen a másolaton)
 • Diákigazolvány igényléshez szükséges NEK adatlap:  Az okmányirodában/kormányablakban a kérelmezők kizárólag a NEK adatlap igénylését kezdeményezik, a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Az okmányirodai NEK azonosító igényléséhez mindenképpen szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány) és lakcímkártyáját. A NEK adatlapon szereplő NEK azonosító egy 16 karakter hosszúságú azonosító kód.A diákigazolvány igénylést minden esetben az oktatási intézményben kell kezdeményezni, a NEK adatlap és a lakcímkártya bemutatásával. A tanuló személyes adatainak egyeztetését követően az igénylést az intézményi ügyintéző indítja el az elektronikus igénylési felületen.
A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91.§)
 

  ugrás a lap tetejére