Paksi Bezerédj Általános Iskola


 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap
Választható képzési irányok

Iskolánk fő profilja a - város egyetlen iskolájaként - a vizuális-művészeti nevelés, valamint a cselgáncsoktatás. Mindkét oktatási forma több évtizedes múltra tekint vissza intézményünkben, hasonlóan a német nemzetiségi oktatáshoz.

1.       Vizuális-művészeti oktatás

Iskolánk tanórai, valamint szakköri keretek között – 1-4. osztályban heti 3 órában, felső tagozaton heti 2 órában - biztosítja tanulói számára a lehetőséget a vizuális tevékenységekre. Mégpedig olyan műhelyfeltételekkel és olyan szakemberekkel, amelyek erre magasabb szinten nyújtanak lehetőséget.

A művészeti nevelés csodálatos eszköze a személyiségfejlesztésnek, kiemelkedő fontosságú az érzelmi intelligencia fejlesztése szempontjából. Segítségével lehetőség nyílik az ismeretek átadására, hiszen lerajzolni csak azt lehet, amiről ismereteink vannak.

Hatékonyan fejleszti a személyes kompetenciákat. Az a sikerélmény, amelyet az alkotás öröme, a művészeti tevékenység ad, hatalmas eszköz a pedagógus kezében.

2.       Cselgáncsoktatás

Iskolánkban 1986 óta tanítjuk tantervi keretek között – a testnevelés helyi tanterv részeként – a judót. A tanulók 1-6. évfolyamon a testnevelés tantárgy részeként heti egy órában sajátítják el a cselgáncs alapjait. E mellett lehetőségük van délutáni foglalkozás során egyesületi keretek között is megismerkedni a sportággal. Személyi és tárgyi feltételeink biztosítottak, rendelkezünk judo teremmel, illetve testnevelés szakos tanár, judo szakedző foglalkozik tanulóinkkal.

3.       Német nemzetiségi nyelv oktatása

Német nemzetiségi nyelv oktatásunk 1982 óta valósítja meg az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, e mellett biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.

A soknemzetiségű Európai Unió tagjaként kiemelkedő szerepet kapott nemzetiségi hagyományaink ápolása, fontos a másság elismerése és elismertetése. Az idegen nyelvek ismerete még inkább lényeges, mint azelőtt. Az elődeinktől kapott szellemi örökség átadásával iskolánk diákjait olyan szellemben neveljük-oktatjuk, hogy tudják mindenkor tisztelni a múltat, értékelni a jelent és tudjanak bizakodva tekinteni a jövőbe.

Iskolánkban nyelvoktató kisebbségi oktatás folyik, a tanítás nyelve a magyar nyelv.

A nyelvoktató kisebbségi oktatásunk a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy kialakítsuk a tanulókban az igényt és a képességet, hogy gondolataikat, véleményüket és javaslataikat elődeik nyelvén tudják kifejezni. A tanórák középpontjában a nyelvhasználat áll. 

Oktatásunk része a nemzetiségi népismeret, illetve a nemzetiségi német néptánc tanítása is az 1-6. évfolyamon.Választható képzési irányok

Iskolánk fő profilja a - város egyetlen általános iskolájaként - a vizuális-művészeti nevelés, valamint a cselgáncsoktatás. Mindkét oktatási forma több évtizedes múltra tekint vissza intézményünkben, hasonlóan a német nemzetiségi oktatáshoz.

 

1.       Vizuális-művészeti oktatás

Iskolánk tanórai, valamint szakköri keretek között – 1-4. osztályban heti 3 órában, felső tagozaton heti 2 órában - biztosítja tanulói számára a lehetőséget a vizuális tevékenységekre. Mégpedig olyan műhelyfeltételekkel és olyan szakemberekkel, amelyek erre magasabb szinten nyújtanak lehetőséget.

A művészeti nevelés csodálatos eszköze a személyiségfejlesztésnek, kiemelkedő fontosságú az érzelmi intelligencia fejlesztése szempontjából. Segítségével lehetőség nyílik az ismeretek átadására, hiszen lerajzolni csak azt lehet, amiről ismereteink vannak.

Hatékonyan fejleszti a személyes kompetenciákat. Az a sikerélmény, amelyet az alkotás öröme, a művészeti tevékenység, hatalmas eszköz a pedagógus kezében.

 

2.       Cselgáncsoktatás

Iskolánkban 1986 óta tanítjuk tantervi keretek között – a testnevelés helyi tanterv részeként – a judót. A tanulók 1-6. évfolyamon a testnevelés tantárgy részeként heti egy órában sajátítják el a cselgáncs alapjait. E mellett lehetőségük van délutáni foglalkozás során egyesületi keretek között is megismerkedni a sportággal. Személyi és tárgyi feltételeink biztosítottak, rendelkezünk judo teremmel, illetve testnevelés szakos tanár, judo szakedző foglalkozik tanulóinkkal.

 

3.       Német nemzetiségi nyelv oktatása

Német nemzetiségi nyelv oktatásunk 1982 óta valósítja meg az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, e mellett biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jogok megismerését és gyakorlását. A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó tanulót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.

A soknemzetiségű Európai Unió tagjaként kiemelkedő szerepet kapott nemzetiségi hagyományaink ápolása, fontos a másság elismerése és elismertetése. Az idegen nyelvek ismerete még inkább lényeges, mint azelőtt. Az elődeinktől kapott szellemi örökség átadásával iskolánk diákjait olyan szellemben neveljük-oktatjuk, hogy tudják mindenkor tisztelni a múltat, értékelni a jelent és tudjanak bizakodva tekinteni a jövőbe.

Iskolánkban nyelvoktató kisebbségi oktatás folyik, a tanítás nyelve a magyar nyelv.

A nyelvoktató kisebbségi oktatásunk a nyelv tanításával, az irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósításához. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy kialakítsuk a tanulókban az igényt és a képességet, hogy gondolataikat, véleményüket és javaslataikat elődeik nyelvén tudják kifejezni. A tanórák középpontjában a nyelvhasználat áll. 

Oktatásunk része a nemzetiségi népismeret, illetve a nemzetiségi német néptánc tanítása is az 1-6. évfolyamon.