- - - - - -
vasárnap, 26 január 2020

Beiskolázás 2019/2020

 

alt

 

 

Nyilatkozat

 

 

Nyílt délután leendő kis elsőseinknek!

Nyílt délután plakát

Rövid tájékoztató intézményünkről és képzéseinkről itt olvasható.

 

 

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

 

Tisztelt  Szülők!


Értesítjük Önöket, hogy a Paksi Bezerédj Általános Iskolában az alábbiak szerint történik a leendő első osztályosok beiratkozása!

alt

 

 

A legfontosabb tudnivalók

 

Helye:

Paksi Bezerédj Általános Iskola titkársága
(Főépület 1. sz. iroda)
Beíratást végzi:
Az intézményvezetés és az iskolatitkár
(06-75 / 200-324)
 
Ideje:
2019. április 11-én (csütörtökön) 8-19 óráig
2019. április 12-én (pénteken) 8-19 óráig
 
 
A beíráshoz szükséges:
 
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • óvodai szakvélemény       
 • SNI tanulók esetében szakértői vélemény
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására, minden eseetben kitöltendő, letölthető itt
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről, letölthető itt
 • Anamnézis lap, letölthető itt
 • Nyilatkozat etika és erkölcstan oktatásról, letölthető itt
 • Nyilatkozat képzési irány választásáról, letölthető itt
 • Étkezést igénylő lap, letölthető itt
 • Tájékoztató étkezésről, letölthető itt 

Kérjük még továbbá:

 

 • születési anyakönyvi kivonat másolata (a pontos adategyeztetés miatt)
 •  a gyermek TAJ- kártyaszáma, személyi igazolványszáma, lakcím kártya
 •  határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
 •  igazolás arról, hogy a szülő:
  •   nagycsaládos
  •   a gyermek tartósan beteg (szakorvosi igazolás)
 • az oltási kiskönyv azon oldalainak fénymásolatát, amiben a kapott oltások szerepelnek (a gyermek neve lehetőleg szerepeljen a másolaton)
 • Diákigazolvány igényléshez szükséges NEK adatlap:  Az okmányirodában/kormányablakban a kérelmezők kizárólag a NEK adatlap igénylését kezdeményezik, a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Az okmányirodai NEK azonosító igényléséhez mindenképpen szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány) és lakcímkártyáját. A NEK adatlapon szereplő NEK azonosító egy 16 karakter hosszúságú azonosító kód.A diákigazolvány igénylést minden esetben az oktatási intézményben kell kezdeményezni, a NEK adatlap és a lakcímkártya bemutatásával. A tanuló személyes adatainak egyeztetését követően az igénylést az intézményi ügyintéző indítja el az elektronikus igénylési felületen.

 

 

Beiskolázási tudnivalók

 

Tisztelt Szülők!


 Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket  
a jövendő első osztályos kisdiákok beiskolázásával kapcsolatos tudnivalókról.

 

Általános tudnivalók, a beíratás rendje

BEMUTATKOZUNK!

Körzethatárok - utcajegyzék

Szükséges dokumentumok

 Általános tudnivalók

Tanköteles korú gyermekek beiskolázása a 2019/2020. tanévre

 

 

Magyarországon - a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése szerint   - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 (4) A tankötelezettség kezdetéről 
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
 c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.

 

 

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a közös szülői felügyelet gyakorlásáról szóló nyilatkozatot kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A beíratás helye:  Paksi Bezerédj Általános Iskola titkársága (Főépület 1. sz. iroda)

A beíratást végzi: az intézményvezetés és az iskolatitkár(06/75 200-324)

 

 
A beíratás rendje a következő:

 

Beíratáskor a szülőnek a kötelező felvételt biztosító körzet szerinti vagy a választott iskolában kell jelentkeznie.  
A beíratás a gyermek adatainak az adott iskolában, a törzslapon való rögzítésével történik. 
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító (körzet szerinti) iskolába kívánja íratni gyermekét, az általa választott iskolában úgynevezett "várólistára" kell feliratkoznia.
Ha a választott (nem a körzethez tartozó) iskolában a körzetből jelentkezők és a jogszabályi előírásoknak megfelelően előnyben részesítendő jelentkezők mellett a törvényesen kitölthető létszámkereten belül marad még szabad hely, úgy a létszámkeret felső határáig az osztályok az adott iskolába felvételi kérelmet benyújtókkal feltölthetők.
Az iskolák szabad helyeik és a várólistán szereplők számának ismeretében a beíratás lezárulását követően hoznak döntést.
A tanköteles gyermekek szüleit az iskolák hivatalosan is értesítik arról, hogy a várólistán jelzett igényüket teljesíteni tudták-e, vagy csak az eredeti, kötelező felvételt biztosító iskola tudja biztosítani számukra a felvételt. 

 

Szükséges dokumentumok

 

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyigazolvány), lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Óvodai szakvélemény,
 • Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény      
 • SNI tanulók esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Tartózkodási helyet igazoló, ideiglenes lakcímkártya (állandó, bejelentett lakcím hiányában)
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (beszerezhető az óvodákban, iskolánkban, valamint a Paksi tankerületnél) - letöltése itt (A nyilatkozatot minden esetben ki kell tölteni!)
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről - letöltése itt
 • Anamnézis lap - letöltése itt
 • Nyilatkozat etika és erkölcstan oktatásról - letöltése itt
 • Nyilatkozat képzési irány választásáról - letöltése itt
 • Étkezést igénylő lap - letölthető itt
 • Tájékoztató étkezésről - letölthető itt

  

Kérjük még továbbá:

 

 • születési anyakönyvi kivonat másolata (a pontos adategyeztetés miatt)
 • a gyermek TAJ- kártyaszáma, személyi igazolványszáma, lakcím kártya
 • határozat rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményről
 • igazolás arról, hogy
           -  a szülő nagycsaládos
           -  a gyermek tartósan beteg (szakorvosi igazolás)
 • az oltási kiskönyv azon oldalainak a fénymásolatát, amiben a kapott oltások szerepelnek (a gyermek neve lehetőleg szerepeljen a másolaton)
 • Diákigazolvány igényléshez szükséges NEK adatlap:  Az okmányirodában/kormányablakban a kérelmezők kizárólag a NEK adatlap igénylését kezdeményezik, a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Az okmányirodai NEK azonosító igényléséhez mindenképpen szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány) és lakcímkártyáját. A NEK adatlapon szereplő NEK azonosító egy 16 karakter hosszúságú azonosító kód.A diákigazolvány igénylést minden esetben az oktatási intézményben kell kezdeményezni, a NEK adatlap és a lakcímkártya bemutatásával. A tanuló személyes adatainak egyeztetését követően az igénylést az intézményi ügyintéző indítja el az elektronikus igénylési felületen.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91.§)